Dorsz pieczony 34 zł

gratin ziemniaczana / warzywa w male 180/120/150 g